BASIŞ BOZUKLUKLARI TEDAVİSİ

İnsan iki ayağı üzerinde yürüyebilen tek memelidir. İnsan organizmasının ayakta iken biomekanik dengesi yere dengeli ve sağlam basmasına bağlıdır. Yere dengeli basamayan insanlarda sadece ayak ağrısı değil, diz, kalça, bel ve hatta boyun ağrıları bile görülmektedir.

YÜRÜME ANALİZİ NEDİR?

İnsan iki ayağı üzerinde yürüyebilen tek memelidir. İnsan organizmasının ayakta iken biomekanik dengesi yere dengeli ve sağlam basmasına bağlıdır.

Yere dengeli basamayan insanlarda sadece ayak ağrısı değil, diz, kalça, bel ve hatta boyun ağrıları bile görülmektedir.

NORMAL AYAK

Ayak tabanında baş parmağın kökü hizasından, topuğa kadar uzanan bir iç bükey kavis vardır. Bu kavise ayak arkı denir. Ayak arkı vücut ağırlığını taşımak ve bu ağırlığı düzgün bir şekilde tabana dağıtmak için süspansiyon görevi yapar.

Ayak arkının normalden fazla olmasıyla da az olması ayak ağrılarına yol açacağı gibi, vücudun biomekanik dengesini de bozarak, ayak bileği, diz, kalça gibi eklemlerde de problem oluşturur. Ayaktaki basma bozuklukları FootScan denilen yürüme analizi ile teşhis edilebilir.

YÜRÜME ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Yürüme analizi, hastanın basınç sensörlerleri ile donatılmış düz bir platform üzerinde yürütülmesi esasına dayanır.

Basınç sensörleri vasıtasıyla hastanın ayak tabanınından gelen veriler bir bilgisayar ekranında ayak tabanı basınç haritası şeklinde görüntülenir. Yani bir nevi hastanın ayak izi çıkarılmış olur. Bu sayede kişinin basma bozukluğu varsa ortaya çıkarılır.

Basma bozukluğu ayak arkına ve göre ayak bileğinin ayakla yaptığı açıya göre sınıflanır.

Ayak arkına göre; düz taban ve çukur taban olarak 2 tiptir.

Düztabanda ayak arkı kaybolmuştur, ayak tabanının büyük kısmı yerle temas eder. Çukur tabanda ise tam tersi ayak arkı normalden yüksektir ve ayağı sadece ön ve arka kısımları yerle temas eder.

Ayak bileğinin ayakla yaptığı açıya göre; ayak dışına basış veya ayak içine basış olabilir.

İçe ve dışa basış bozuklukları da yine ayak bileği ve ayak ağrılarına ileriki dönemlerde kireçlemelere yol açabilmektedir.

Tedavide esas problemin doğru ve net saptanmasıdır. Bu da ancak bilgisayarlı bir yürüme analizi ile yapılabilir. Problem saptandıktan sonra ağrıların tedavisi için fizik tedavi, tekrarın önlenmesi için ise egzersiz ve tabanlık uygulaması yapılmalıdır.

TABANLIK

Basma bozukluğunun derecesine göre özel tabanlıklar verilmelidir. Piyasada seri üretim birçok tabanlık vardır. Ancak bunlar kişinin basma bozukluğu ile birebir örtüşmediğinden çok yararlı olmazlar.

En iyi çözüm kişiye özel tabanlık yapılmasıdır.

Bize Ulaşın

Neşe Egemen Podoloji ve Estetik Merkezi’nde aldığınız tedaviler ve hizmetler hijyen, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı verilmektedir.